SEP

EN HELT SÆRLIGTRØJE

I 1988 blev
Leif Birkbak optaget i den særlige enhed SEP/VLK. SEP - ”Specielle
Efterretningspatruljer” - bestod af personel fra Hjemmeværnet og opstod
sidst i 50érne som en fjernopklaringsenhed der skulle observere og melde
om fjendtlig operationer. Der var en særlig optagelsesprøve til enheden og
medlemmerne blev trænet på højt niveau. 
Videreuddannelse bestod blandet andet af Faldskærms grunduddannelse
ved Jægerkorpset og Frømandskorpset´s kampsvømmer kursus.

SEP

Som bevis for
sin optagelse fik Leif udleveret en særlige udgave af BIRKE træningsdragt og
købte senere vores originale løbeanorak med den ikoniske femkantede lomme som
Leif brugte flittigt til o-løb og FUT. Leif var tjenestegørende hos SEP frem
til det lukkede ned i 1994. Efterfølgende gjorde han tjeneste hos SSR fra
2001-2016 og sluttede sin tid i hjemmeværnet i 2016 efter 35 år.