GO DARK MED BIRKE

MADE FOR EXTRAORDINARY PEOPLE

Foreløbig plan og befaling for BIRKE missionen `Go dark´

Hvornår: Fredag den 24. november 2023.

Hvor:  BIRKE HQ (headquarter) i Algade 56.

Hvad: Intern mission med deltagelse af særlig BIRKE Operator og introduktion af et nyt eksklusivt koncept med mere.

Hvem: Nuværende og evt. kommende medlemmer af BIRKE´s univers.

Hvorledes: På grund af sit særlige indhold gennemføres missionen på tre tidspunkter: Kl. 17 - 19 og 21. Yderligere information og tilmelding vil fremgå af særlig briefing, der sendes til alle aktive medlemmer den 21. november om aftenen.

OBS! Henset til missionens særlige karakter er der begrænset antal pladser på alle ovenstående tidspunkter. Hver seance forventes at tage ca. 60 - 90 min.